Όμιλος Αντισφαίρισης Σούδας (Τμήμα Τένις)
  Χρήσιμα
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο.Α.Σ.

         

Title 2

Ο Ο.Α.Σούδας για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του τμήματος αντισφαίρισης διαμόρφωσε τον παρακάτω εσωτερικό κανονισμό. Κάθε αθλούμενος, αθλητής ή αθλήτρια, προπονητές, τα μέλη του Ομίλου, οι γονείς και κηδεμόνες των αθλητών και οι χρήστες των γηπέδων πρέπει να αποδεχθούν τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

1) Η προπονητική περίοδος ξεκινάει την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου.
2) Ο Όμιλος παραμένει κλειστός από 1η Αυγούστου έως και 15η Αυγούστου, λόγω αδείας των προπονητών. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα μπορεί να τροποποιηθεί η περίοδος των διακοπών με απόφαση του Δ.Σ.
3) Κάθε νέος/α αθλούμενος/νη θα πρέπει: α) Να πληρώσει εγγραφή. β) Να φέρει ιατρική γνωμάτευση για την ικανότητα του να αθλείται. γ) Σε συνεννόηση με τους προπονητές και τον Έφορο του Τμήματος, να συμπληρώσει και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίου Αθλητή. (Εκτός ενηλίκων οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Α.). δ) Οι ενήλικες οι οποίοι εντάσσονται σε προπονητικά τμήματα ενηλίκων είναι υποχρεωμένοι να γίνουν μέλη του Ομίλου.
4) Κάθε αθλούμενος θα πρέπει να προκαταβάλει την πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα τα δίδακτρα στην Γραμματεία του Ομίλου. Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός του προαναφερθέντος διαστήματος δύναται ο προπονητής σε συνεννόηση με τον Έφορο του Τμήματος να θέτει τον αθλούμενο εκτός προπόνησης έως ότου τακτοποιηθεί η οικονομική του εκκρεμότητα.
5) Τα μηνιαία δίδακτρα καθορίζονται βάσει του προπονητικού τμήματος στο οποίο συμμετέχει ο αθλούμενος. Τα προπονητικά τμήματα χωρίζονται σε: α) Μίνι τένις β) Αρχαρίων γ) Προαγωνιστικό δ) Αγωνιστικό ε) Ενηλίκων
6) Ο αθλούμενος πρέπει να φέρει αθλητική περιβολή κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες, να διαθέτει δικό του αθλητικό εξοπλισμό (ρακέτες κ.λ.π.) και η συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο να είναι κόσμια και ευπρεπής.
7) Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των αθλουμένων στις προπονήσεις θα πρέπει να είναι ακριβής καθώς ο Όμιλος είναι υπεύθυνος για αυτούς μόνο κατά την διάρκεια της προπόνησης και δεν είναι δυνατή η επιτήρηση τους πριν και μετά από αυτήν.
Η είσοδος των αθλουμένων στο γήπεδο θα γίνεται μόνο αφού αποχωρήσει το προηγούμενο τμήμα.
9) Λόγω της προηγουμένης παραγράφου, η διδακτική ώρα καθορίζεται στα 50 λεπτά.
10) Κατά τη διάρκεια προπόνησης και αγώνων δεν επιτρέπεται σε αθλούμενους καθώς και σε γονείς και κηδεμόνες να θορυβούν ή να εισέρχονται στα γήπεδα παρενοχλώντας την προπόνηση ή τους αγώνες.
11) Τα Δελτία Αθλητών/τριών καθώς και η κάρτα ασφάλισης αυτών φυλάσσονται υποχρεωτικά από τον Έφορο του Τμήματος σε ειδική ασφαλισμένη θέση στο γραφείο του Ομίλου, και παραδίδονται μόνο για συμμετοχή σε αγώνες ή για θεώρηση από Ιατρό.
12) Κάθε αθλητής/τρια είνα ο ίδιος υπεύθυνος για την ιατρική θεώρηση του Δελτίου του.
13) Τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς αθλουμένων, μελών, γονέων και κηδεμόνων καθώς και χρηστών γηπέδων αντιμετωπίζονται από τον προπονητή και τον Έφορο του Τμήματος. Βαριά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το Δ.Σ. του Ομίλου μετά από κλήση σε απολογία του παραβάτη. Οι ποινές ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι από απλή προειδοποίηση έως και αποκλεισμός για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει το Δ.Σ. του Ομίλου.
14) Ειδικά σε παραπτώματα αθλουμένων (αντιαθλητική – ανάρμοστη συμπεριφορά ή ανυπακοή σε υποδείξεις του προπονητή/τριας), ο προπονητής μπορεί να ενεργήσει άμεσα αποβάλλοντας τον αθλούμενο από την προπόνηση έως ότου επιληφθεί (αν χρειαστεί) ο Έφορο ου Τμήματος.
15) Σε περίπτωση παραπτώματος προπονητή/τριας (αργοπορία, αδικαιολόγητη απουσία, ανάρμοστη συμπεριφορά, ανυπακοή σε υπόδειξη ή εντολή του αρμόδιου Έφορου κ.λ.π.) αρμόδιο να επιληφθεί είναι το Δ.Σ. του Ομίλου μετά από εισήγηση του Έφορου του Τμήματος.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

• Επικεφαλής προπονητής

1) Προτείνεται «Επικεφαλής προπονητής» από τον Έφορο του Τμήματος με βάση τα προσόντα (εμπειρία, επιτυχίες, προϋπηρεσία στο όμιλο κ.λ.π.) ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ομίλου.
2) Ο «Επικεφαλής προπονητής» έχει τις παρακάτω επιπρόσθετες υποχρεώσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στις γενικές υποχρεώσεις των προπονητών. α) Επιβλέπει και μαζί με τους άλλους προπονητές του Τμήματος καταρτίζει τα προγράμματα προπόνησης των αθλουμένων. Ενημερώνει τον Έφορο του Τμήματος για τα προγράμματα αυτά. β) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τους άλλους προπονητές για μεταφορά αθλητών σε άλλα προπονητικά τμήματα (π.χ. μεταφορά αθλητών σε προαγωνιστικά ή αγωνιστικά τμήματα). γ) Καθορίζει σε συνεργασία με τους άλλους προπονητές και είναι υπεύθυνος για το πλάνο προπονήσεων κάθε τμήματος. δ) Συντάσσει μαζί με τον Έφορο του Τμήματος, μετά την παραλαβή του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α., το πλάνο των αποστολών στις οποίες θα συμμετάσχει το Τμήμα αντισφαίρισης του Ομίλου. ε) Καθορίζει μαζί με τον Έφορο του Τμήματος την αντιπροσωπευτική ομάδα του Τμήματος αντισφαίρισης στα Εθνικά Διασυλλογικά Πρωταθλήματα κατηγοριών της Ε.Φ.Ο.Α. (Αθλητής που πιστεύει ότι αδικείται από την επιλογή της ομάδας αυτής έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στο Δ.Σ. του Ομίλου). στ) Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Έφορο για το υλικό του Τμήματος (ανάγκες και καλύτερη κατανομή αυτού).

• Γενικές υποχρεώσεις προπονητών

1) Ο προπονητής/τρια καταρτίζει το πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με τον επικεφαλή προπονητή σε συνεργασία με τους αθλούμενους ώστε να γίνει ο δυνατόν καλύτερος καταμερισμός χρόνου αυτών σε συνδυασμό με τις εξωαθλητικές δραστηριότητες αυτών (σχολείο, φροντιστήρια, διάβασμα κ.λ.π.). Είναι δυνατόν μεσούσης της περιόδου να αλλάξει το αρχικό πρόγραμμα προπονήσεων αν αυτό επιβάλλεται από διάφορες αναγκαίες συνθήκες. Το πρόγραμμα υπογράφεται από τους προπονητές, τον Έφορο του Τμήματος και τον Πρόεδρο του Ομίλου.
2) Οι προπονητές θα πρέπει να βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του Τμήματος κατά τις ‘’νεκρές΄’ περιόδους (Αύγουστος, διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα) εφ’όσον ο όμιλος το κρίνει απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν αναπροσαρμογή των διδακτικών ωρών ανάλογα με τις ανάγκες των προπονητικών τμημάτων κατά τις παραπάνω περιόδους.
3) Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την διάδοση και την προσέλκυση παιδιών στο άθλημα της αντισφαίρισης. Για τον λόγο αυτόν είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται χώρους με παιδιά (Γυμνάσια, Δημοτικά κ.λ.π.) και με επιχειρήματα να προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα της αντισφαίρισης.
4) Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο αθλουμένων. Αν κάποιος ανήλικος αθλούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την προπόνηση πρέπει να επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνα του για να τον ενημερώσουν και να μάθουν το λόγο της απουσίας.
5) Καταθέτουν υπογεγραμμένο το παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο με τις μηνιαίες ώρες προπονήσεων τους στον Έφορο του Τμήματος ο οποίος τις ελέγχει και τις παραδίδει στον Ταμία του Ομίλου για την πληρωμή των προπονητών. Τα προπονητικά τμήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται έτσι ώστε να μην είναι οικονομικά επιζήμια για τον Όμιλο. Ο ελάχιστος αριθμός αθλούμενων ανά προπονητικό τμήμα (πλην των αγωνιστικών) θα πρέπει να είναι τέσσερις.
6) Οι προπονητές στα πλαίσια της ανάπτυξης και προβολής του Ομίλου καθώς και της καλής λειτουργίας του Τμήματος Αντισφαίρισης καλό θα είναι να συμμετέχουν: α) Στη διεξαγωγή πρωταθλημάτων αντισφαίρισης που λαμβάνουν χώρα στον Όμιλο (Ενωσιακά, Ε.Τ.Α., Εσωτερικά κ.λ.π.). β) Στις εκδηλώσεις του Τμήματος (Γιορτή ,Μίνι – Τένις κ.λ.π.).

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των αγωνιστικών τμημάτων αποτελούν τον καθρέπτη προόδου και ανάπτυξης του αθλήματος της Αντισφαίρισης του Ο.Α.Σ.. Πρέπει λοιπόν να λειτουργούν μέσα σε προκαθορισμένους κανόνες υποχρεώσεων αλλά και δικαιωμάτων.
1) Κάθε αθλητής/τρια αγωνιστικού τμήματος θα πρέπει να συμμετέχει 100% στο προκαθορισμένο από τον αρμόδιο προπονητή πρόγραμμα προπονήσεων. Απουσίες θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Η ώρα προσέλευσης στη προπόνηση θα πρέπει να είναι ακριβής.
2) Η γενική συμπεριφορά τους θα πρέπει να είναι κόσμια τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες καθώς αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση στα μικρότερα παιδιά των άλλων προπονητικών τμημάτων.
3) Θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες και τις συμβουλές των προπονητών τους, να πειθαρχούν στις αποφάσεις αυτών και να συμβάλουν συνειδητά στη όσο το δυνατόν καλύτερη διεξαγωγή της προπόνησης.

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σκοπός του Τμήματος Αντισφαίρισης του Ομίλου είναι να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμετέχει με αποστολές στα διάφορα πρωταθλήματα αντισφαίρισης καθώς με τον τρόπο αυτό και η απόδοση και η πρόοδος των αθλητών είναι καλύτερη αλλά και ο Όμιλος κάνει πιο έντονη την παρουσία του πανελλαδικά δικαιολογώντας και μέσα από αυτές τις συμμετοχές τον ρόλο του. (Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην συμμετοχή αθλητών σε πρωταθλήματα είναι το κόστος που τις περισσότερες φορές επιβαρύνει τους ίδιους). Οι υποχρεώσεις των αθλητών αλλά και του Ομίλου στα διάφορα πρωταθλήματα της Ε.Φ.Ο.Α. είναι:

1
) Ενωσιακά, Πανελλαδικά πρωταθλήματα.
Η συμμετοχή των αθλητών δεν είναι υποχρεωτική ούτε και ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να καλύψει έξοδα αποστολής (εισιτήρια, διαμονή κ.λ.π.). Σημαντικό πρωτάθλημα για τους αθλητές είναι το 1ο Πανελλαδικό Junior κάθε έτους καθώς αυτό καθορίζει την αρχική τους βαθμολογία και συνεπώς την πανελλήνια κατατακτήρια θέση τους στην κάθε κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, εφ’όσον είναι εφικτό, ο Όμιλος θα προσπαθεί να καλύψει ένα μέρος των εξόδων αποστολής των πρωταθλημάτων αυτών με προτεραιότητα το 1ο Πανελλαδικό Junior.

2) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Η συμμετοχή των αθλητών είναι υποχρεωτική (έστω και αν ο Όμιλος δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα αποστολής τους) γιατί βάσει του πρωταθλήματος αυτού βγαίνει η τελική βαθμολογία των αθλητών στις διάφορες κατηγορίες από την Ε.Φ.Ο.Α. Ο Όμιλος και ιδιαίτερα το Τμήμα της αντισφαίρισης θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη όσον το δυνατόν περισσοτέρων από τα έξοδα της αποστολής. 3) Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Εθνικών Κατηγοριών. Ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στο Πρωτάθλημα αυτό με την ‘αντιπροσωπευτική ομάδα’ του, καταβάλλοντας όλα τα έξοδα της αποστολής (έξοδα αθλητών, προπονητή και συνοδού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Φ.Ο.Α. από τα προαναφερθέντα πρωταθλήματα τα (2) και (3) είναι αυτά που καθορίζουν την τελική βαθμολογία του Ομίλου και συνεπώς και την ετήσια επιχορήγηση του. Συνεπώς η συμμετοχή του Ομίλου σε αυτά είναι ιδιαίτερα αναγκαία. Προτεραιότητα στην κάλυψη των εξόδων στις αποστολές των παραπάνω πρωταθλημάτων θα δίνεται στην συνοδεία προπονητή καθώς κρίνεται απολύτως απαραίτητη η παρουσία του στους αγώνες των αθλητών. Η απουσία συγκεκριμένου προπονητή θα γίνεται εφ’όσον δεν δημιουργείται πρόβλημα στις προπονήσεις των αθλουμένων του Ομίλου. (Οι εκπαιδευτικές ώρες του προπονητή που απουσιάζει θα καλύπτονται από άλλο προπονητή ή θα αναπληρώνονται μετά την επιστροφή του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα έσοδα από ειδικές εκδηλώσεις (γιορτές, κληρώσεις κ.λ.π.) που αποφασίζονται να γίνουν από το Τμήμα ή έσοδα από χορηγίες που αποφασίζεται να βρεθούν με σκοπό την κάλυψη εξόδων αποστολών θα διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Ε. ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

Αθλητές, Μέλη του Ομίλου καθώς και μη μέλη θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες συγκεκριμένα γήπεδα για το παιχνίδι της αντισφαίρισης. Οι ημέρες, ώρες και τα γήπεδα θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με τους προπονητές και τον έφορο του Τμήματος ώστε σε καμία περίπτωση να μην παρενοχλείται το πρόγραμμα ή η διαδικασία προπόνησης των αθλουμένων και θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. Το ‘κλείσιμο’ των γηπέδων θα γίνεται στην γραμματεία του Ομίλου βάσει ανηρτημένου προγράμματος και εκεί θα καταβάλλεται και το αντίτιμο της συνδρομής για την χρήση. Το αντίτιμο για την χρήση των γηπέδων σε κάθε κατηγορία χρήστη θα αποφασίζεται και θα αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου. Οι υποχρεώσεις των χρηστών των παραπάνω γηπέδων θα είναι οι παρακάτω:
1) Να αποδεχτούν τους κανόνες συμπεριφοράς μέσα και έξω από τα γήπεδα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
2) Να φέρουν τον δικό τους αθλητικό εξοπλισμό.
3) Να είναι συνεπείς στην διάρκεια χρήσης του γηπέδου. 4) Να είναι συνεπείς στην καταβολή του αντιτίμου της συνδρομής για την χρήση των γηπέδων. Σε περίπτωση άρνησης της καταβολής του αντιτίμου ή σε περίπτωση που ο Όμιλος κρίνει ότι η συμπεριφορά τους δημιουργεί πρόβλημα, ο Όμιλος αυτόματα τους αποκλείει από την συγκεκριμένη χρήση.

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από κάθε αθλούμενο, αθλητή, αθλήτρια, προπονητές, τα μέλη του Ομίλου, τους γονείς και κηδεμόνες των αθλητών και τους χρήστες των γηπέδων.
2. Ο παρών κανονισµός ψηφίστηκε µε την νόµιµη πλειοψηφία από το Δ.Σ. του Όμιλου Αντισφαίρισης Σούδας στη συνεδρίαση της 7/11/2005.
3. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του κανονισµού αυτού απαιτείται απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Σ.
4. Ο κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα ψήφισης του.

  Text 2
More text goes here.
 
  Today, there have been 1 visitors (6 hits) on this page! Copyright: P. Petrakis  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free